Személyiségfejlesztő, önismereti és problémamegoldó drámapedagógia kurzus

Ajánljuk: közép- és felsővezetői pozícióban lévőknek, cégvezetőknek, ügyvezetőknek, cégtulajdonosoknak, cégmenedzsmentnek, kommunikációs szakembereknek,
HR szakembereknek, csoportvezetőknek

A képzésbe bevont művészeti ágak: színházművészet, filmművészet, zeneművészet, táncművészet.

A képzésbe bevont tudományágak: filozófia, teológia, színházművészet, drámapedagógia.

A kurzus időtartama: 7 alkalom; 4 óra/alkalom

Csoportlétszám: 5-8 fő; több jelentkező esetén bontott csoportokban

Az ember valójában fél a félelemtől, s nemcsak fél, hanem egyenesen retteg. A félelem iránya az az érzelmi és fizikai szenvedés, amely a félelem tárgyával együtt jár. Ebbéli félelmében mélyen elrejti a félelem tárgyát, ami viszont negatívan hat vissza a személyiség egyéni ambícióinak elérésére, a társas kapcsolatainak megélésére. Ördögi kör ez, amelyből rendkívül nehéz kitörni.

A civilizált társadalom emberének másik problémája, hogy nehezen tud alkalmazkodni a felgyorsult, egyben változó környezetéhez, s ez az adott élethelyzetekben értelmi és lelki stresszt, kiégést, gátlásokat, blokkolásokat, befelé fordulást, lényegében félelmet eredményez.

A pszichoanalízis rég bevett gyakorlata, hogy a negatív élmények verbális felidézésével felidézi a szorongást okozó, elfojtott emlékeket, ami felszínre hozza a tudatalatti (mélyen elraktározott), lelki értelemben vett feszítő élményeket, s azáltal, hogy újra felidézi, ismételten megélhetővé teszi azokat. E pszichológiai felfogás felszabadulást, a gyötrő lelki elfojtások feloldását kínálja, de a pszichoanalízis egyrészt nem tárja fel a pszichés probléma alapvető gyökerét, s legfőképp nem szünteti azt meg véglegesen, ugyanis nem irányul az önreflexióra, önmagunk megértésére, elfogadására és legfőképp, a reális valóság elfogadására, megélésére.

A színházi drámapedagógia, hasonlóan a fent említettekhez, abból indul ki, hogy felszínre hozza, újra megélhetővé teszi a múltbeli negatív és pozitív eseményeket, történéseket, de nem pusztán verbálisan felidézve, hanem valós („játékos”) módon, ami eredményeképpen az elfojtások, gátlások, a blokkolások katarzis (megtisztulás) által feloldódnak, ezzel indirekt módon pozitív irányba befolla kreált a látszatvilágba, a problémákat nem hárítja másokra, s az őt körülvevő világra.

„Sem másokat, sem a világot nem tudjuk megváltoztatni ömagunkat, de mindez visszahat másokra és a világra”.

A személyiségfejlesztő és problémamegoldó drámapedagógia egyik célja, hogy a résztvevők reprodukáljanak bizonyos élethelyzeteket, érzelmeket, indulatokat a színházművészet eszközeivel, ami által sikeresebben tudnak majd a valós élethelyzetekkel megbirkózni, és a problémákat nem elkerülni igyekeznek, hanem megoldást találni rájuk. Hangsúlyt kap az önelfogadás, az önmegismerés, ami nyitottabbá, bátrabbá teszi a résztvevő személyiségét. A kurzuson résztvevő törekvésének fókusza (képzést követően) a többre, jobbra, értékesebbre irányul, hogy saját életét (hibáit, erényeit) átlássa, azok alakítását tudatosabban irányítsa, tudja és vállalja fel, hogy mit rontott el a múltban, s mit kell tennie a jövőben ahhoz, hogy az élete reálisabb mederbe kerüljön. Tudja és vállalja, hogy az élet (fizikai, lelki, érzelmi, stb.) fájdalommal jár, ezt elkerülni nem lehet, de bátor, őszinte, vagyis reális megközelítéssel kezelni lehet, sőt, az ember képes ebből a szükségből erényt kovácsolni.

A cél, hogy a kurzus végeztével általános értelemben többek, jobbak, értékesebbek legyünk, saját életünket jobban átlássuk, hibáinkat, erényeinket, azok alakítását jobban kezünkbe tartsuk, mert a romboláshoz (rosszat tenni) ugyanannyi erő kell, mint építeni (jót tenni), magunkkal és másokkal. A kurzus célja, hogy jobban figyeljünk önmagunkra, az önértékelésünk jobb legyen, belássuk, hogy mit rontottunk el a múltban, s mit kell tennünk a jövőben ahhoz, hogy az életünk normális mederbe kerüljön, felismerjük az készségeinket, tehetségünket, a nehézségeket felvállalva megtaláljuk azt a hosszú távú utat, amelyet a későbbiekben be tudunk járni.

Helyzetgyakorlatok – szituációs gyakorlatok:

A helyzetgyakorlatok és az azokat kiegészítő feladatok gyakorlati megélése, elemzése a hallgatók személyiségét bátrabbá, nyitottabbá teszi.

Ösztönös = ami minden nélkül adott

Tudatos = ami elsajátításon keresztül válik a sajátunkká

Tudatos-ösztönös = ami képessé tesz minket az ösztönös tudatos irányítására

A kurzus egy Magyarországon merőben új képzési projekt, ilyen komplex személyiségfejlesztő drámapedagógia projekt hazánkban még nem valósult meg.

Kulcselemek:

 • verbalitás alapkérdései
 • non-verbalitás alapkérdései
 • akció-reakció
 • testbeszéd (mimika-gesztus)
 • jelrendszerek
 • katarzis
 • érzelmi-indulati attitűdök
 • szituációs gyakorlatok (a helyzetgyakorlatok és az azt kiegészítő feladatok gyakorlati megélése, elemzése a hallgatók személyiségét bátrabbá, nyitottabbá teszi)
 • stressz: eustressz és distressz
 • ösztönös és tudatos
 • akarati tényezők
 • önfelvállalás
 • párkapcsolat és az egyéni ambíciók megélése

kapcsolat@kikszinhaz.hu
dramapedagogia2000@gmail.com