Szenes Hanna Emlékév 100

Magyar zsidó hősök programsorozat 2022

Közreműködők

Gergely Zsófia, Gunyecz Anna, Szalay Eszter Barbara, Illés Tamás, Horváth László, Papp László, Horváth József, Rosenfeld Dániel Imre, Neumark Zoltán, Mezei Gábor, Dr. Róbert Péter, Kárer László

Fotó: Győri Atilla

Dramaturg-rendező: Kriszt László

Projektmenedzser: Rosenfeld Dániel Imre

Műsor

Köszöntő – Emlékima

Szenes Hanna különleges élete – történeti előadás

Összeállítás Szenes Hanna levelezéséből

Összeállítás Szenes Hanna verseiből

Szenes Hanna: A hegedű – kibuc színmű (keresztmetszet)

AVINU Trió koncert

Amikor kezembe került az 1954-ben Tel Aviv-i kiadásban megjelent „Szenes Chana élete, küldetése és halála” című könyv, eredetileg a levelezése és a versei érdekeltek. Később kíváncsi lettem egy 23 éves magyar származású zsidó lány szűkre szabott életére, tragikus halálára, s leginkább arra a lehetőségre, amelyet csak akkor ismerhettem, ismerhettünk volna meg, ha az életét meg tudta volna élni, ha lehetőséget kapott volna arra, hogy tanuljon, fejlődjön, családot alapítson. Ebben az esetben megadatott volna meg neki a jövőben, hogy értelmiségként egy senki máshoz nem hasonlítható költő-íróvá érjen. De tudjuk, hogy nem csak Szenes Hannának, hanem egy egész zsidó nemzedéknek nem adatott meg ez a legalapvetőbb emberi minimum.

Levelezése, versei, s majdan a kísérletnek szánt színműve „A hegedű” azt a benyomást hozta bennem felszínre, hogy a második világháború következményeként egy különleges emberi és írói karrier lehetősége vált semmivé – és ebből a nézőpontból tekintve teljesen mindegy, hogy Magyarországon vagy Izraelben. A kibucról szóló színműve az álomszerű mélységből előbukkanó emberi közösség iránti igényét, az egyén önkiteljesítésének küzdelmeit, az örök jóravalóra törekvést, a zsigerből jövő új haza meglelését és a fiatalság egyik legnagyobb csodáját, a szerelem vágyának kivetítését közvetítette számomra. Ez sarkalt arra, hogy színpadra alkalmazzam az egyetlen, kibucról szóló színművét, azt kiegészítsem édesanyjával való levelezésével, beszúrásszerűen hozzáadjak a verseiből, majd autentikus zsidó dalok cimbalmon történő zenei kíséretén keresztül megvalósítsak egy róla szóló különleges estét. A Szenes Hanna rövidre szabott életét tükröző, s a hátrahagyott írásait felhasználó színházi előadás, nem csak őt hozza a mai néző elé, hanem egy egész elveszett zsidó nemzedék érzéseit, tehetségét, tudását, vágyait is tükrözi. Arra az elveszett lehetőségre mutat rá, amely a mai napig vérveszteségként tornyosul nem csak Magyarország, nem csak Izrael Állam, hanem egész Európa felett, örök mementóként.